Vefat HALİL TOLUN ( CÖLALİNİN)

Köyümüz Halkından HALİL TOLUN ( CÖLALİNİN)  Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tolun Ailesinin başısağolsun. Ruhuna El Fatiha

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yayımlandığı tarih: 08 Ekim 2013

İzlenme Sayısı:

This entry was posted in Vefat.
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com