Vefat Döne TAŞÇIOĞLU

Köyümüz Halkından Döne TAŞÇIOĞLU (Adanın İbrahim Taşçıoğlunun Hanımı) Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhuma Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun TAŞÇIOĞLU Ailesinin, Köylümüzün ve Sevenlerinin Başı Sağolsun. 

Ruhuna El Fatiha.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

This entry was posted in Vefat.
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com