Vefat Bayram KOCA

Köyümüz Halkından Bayram KOCA  Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhuma Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun KOCA  Ailesinin, Köylümüzün ve Sevenlerinin Başı Sağolsun. 

Ruhuna El Fatiha.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com